sodotochuc

1. Chi bộ:

Bí thư: Thi Tấn Tài

Phó bí thư: Võ Trần Vân Long

2. Ban giám hiệu:

Hiệu trưởng: Thi Tấn Tài

Phó hiệu trưởng: Võ Trần Vân Long

3. Công Đoàn:

Chủ tịch: Nguyễn Văn Sách

TB.TTND: Lê Minh Tâm

4. Tổng phụ trách Đội: Lê Minh Tâm

5. Tổ trưởng chuyên môn: Nguyễn Thị Vũ Thúy ( tổ Xã Hội); Trần Thị Ngọc Hiền (tổ Tự Nhiên)

6. Tổ trưởng Văn Phòng: Trần Thị Hừng